Informacja na temat ciasteczek

Ten serwis na Twoim komputerze małe pliki (ang. cookies) z informacjami niezbędnymi do poprawnego działania. Jeśli ustawienia Twojej przeglądarki internetowej pozwalają na zapisywanie ciasteczek, wyrażasz zgodę na powyższe. Instrukcję, jak zmienić ustawienia przeglądarki, możesz znaleźć tutaj.

Referencje

Zobacz nasze realizacje

Yacht Club w kompleksie hotelu Warszawianka - Jachranka

Instalację systemu xComfort w budynku wykonała firma Katel w 2010 roku.

Funkcjonalności systemu:

 • sterowanie oświetleniem, oknami, windami rzutników oraz uruchamianie scen świetlnych na sali bankietowej za pomocą pilota i Room Managera na recepcji
 • sterowanie oświetleniem, oknami, windami rzutników oraz uruchamiane scen świetlnych w restauracji za pomocą pilota i Room Managera.

 • sterowanie windami rzutników z bezprzewodowych przycisków

 • sterowanie oświetleniem w holu poprzez bezprzewodowe czujniki ruchu

Funkcjonalności systemu:

 • sterowanie oświetleniem, oknami, windami rzutników oraz uruchamianie scen świetlnych na sali bankietowej za pomocą pilota i Room Managera na recepcji
 • sterowanie oświetleniem, oknami, windami rzutników oraz uruchamiane scen świetlnych w restauracji za pomocą pilota i Room Managera.

 • sterowanie windami rzutników z bezprzewodowych przycisków

 • sterowanie oświetleniem w holu poprzez bezprzewodowe czujniki ruchu

Apartament na Mokotowie - Warszawa

Instalacja systemu xComfort została wykonana w 2010 roku przez firmę Roman Kałwik Instalacje Elektryczne.

Funkcjonalności systemu:

 • wizualizacja systemu xComfort w programie xVision: automatyczne sterowanie klimatyzacją w poszczególnych pomieszczeniach apartamentu, sterowanie oświetleniem oraz zasłonami okien z poziomu panelu, centralny wyłącznik oświetlenia.
 • sterowanie oświetleniem ściemnianym i ON/OFF z bezprzewodowych przycisków
 • sterowanie oświetleniem, zasłonami okien oraz uruchamianie scen świetlnych z pilota

Funkcjonalności systemu:

 • wizualizacja systemu xComfort w programie xVision: automatyczne sterowanie klimatyzacją w poszczególnych pomieszczeniach apartamentu, sterowanie oświetleniem oraz zasłonami okien z poziomu panelu, centralny wyłącznik oświetlenia. 
 • sterowanie oświetleniem ściemnianym i ON/OFF z bezprzewodowych przycisków 
 • sterowanie oświetleniem, zasłonami okien oraz uruchamianie scen świetlnych z pilota

Apartament na Wilanowie - Warszawa

Instalacja systemu xComfort została wykonana w 2009 roku.

Funkcjonalności systemu:

 • instalacja oświetleniowa - sterowanie oświetleniem z przycisków i z pilota oraz uruchamianie scen świetlnych ze wspomnianych urządzeń.
 • automatyczne włączanie światła w garderobach po otworzeniu drzwi i wyłączenie po zamknięciu.
 • sterowanie roletami oraz grupami rolet z bezprzewodowych przycisków
 • sterowanie indywidualne strefami (pomieszczeniami) ogrzewania przy użyciu Room Managerów.- zgodnie z programami tygodniowymi i trybami pracy (Komfort, Czuwanie, Noc)
 • połączenie systemu xComfort z pilotem multimedialnym do integracji scen świetlnych ze sprzętem Audio/Video

Funkcjonalności systemu:

 • instalacja oświetleniowa - sterowanie oświetleniem z przycisków i z pilota oraz uruchamianie scen świetlnych ze wspomnianych urządzeń.
 • automatyczne włączanie światła w garderobach po otworzeniu drzwi i wyłączenie po zamknięciu.
 • sterowanie roletami oraz grupami rolet z bezprzewodowych przycisków
 • sterowanie indywidualne strefami (pomieszczeniami) ogrzewania przy użyciu Room Managerów.- zgodnie z programami tygodniowymi i trybami pracy (Komfort, Czuwanie, Noc)
 • połączenie systemu xComfort z pilotem multimedialnym do integracji scen świetlnych ze sprzętem Audio/Video

Materiał wideo prezentujący możliwości xComfort

Materiał wideo z serwisu youtube

Materiał wideo z serwisu youtube

 

Materiał wideo z serwisu youtube

Cute Comfort - Wizualizacja i sterowanie dla systemu xComfort

Nowa aplikacja do wizualizacji systemu xComfort. Aplikacja umożliwia graficzne przedstawienie zarządzanego obiektu. Pozwala również na szereg działań, które zwiększą efektywność i przyjemność z używania systemu.

Najważniejsze moduły systemu Cute Comfort

 • Światła oraz ściemniacze, płynne sceny świetlne definiowane przez użytkownika
 • Rolety, okna dachowe, bramy
 • Nawadnianie z obsługą czujnika deszczu i wilgoci gleby
 • Kontrola temperatury, ogrzewanie podłogowe w funkcji czasu
 • Czujniki zmierzchu, czujniki ruchu, otwarcia okna, zegar astronomiczny
 • Kanały pilota xComfort konfigurowalne z aplikacji klienta
 • Funkcje okresowe i logiczne wykorzystujące czujniki deszczu i zmierzchu
 • Dedykowane oprogramowanie dla instalatorów

Dostawcy rozwiązania : http://www.bmcode.com

Trzy aplikacje do sterowania posiadają wspólny, intuicyjny interfejs graficzny za pomocą którego użytkownik steruje wszystkimi urządzeniami. Każda z aplikacji może być podłączona do systemu jednocześnie, wszystkie z nich wizualizują aktualny stan urządzeń. Na przykład jeśli mamy dwa telefony, tablet, panel naścienny i włączymy/wyłączymy światło, lub zmienimy jego jasność, to zdarzenie to zostanie rozesłane do wszystkich podłączonych w danym momencie aplikacji. Wszystkie połączenia pomiędzy serwerem a aplkacjami są szyfrowane za pomocą SSL z użyciem infrastruktury klucza publicznego (PKI).

CuteBMS - Wizualizacja i sterowanie dla systemu xComfort w hotelu Malvis

Poniżej zaprezentowano wdrożony system zarządzania budynkiem CuteBMS w hotelu Malvis w Jastrzębiej Górze. Wdrożenia dokonano we współrpacy z firmą Mysterelektro.

Według Europejskiej Agencji ds. Środowiska wydatki gospodarstwa domowego ponoszone na energię grzewczą i ciepłą wodę użytkową są wielokrotnie wyższe niż wydatki sektora publicznego. Na rysunku  przedstawiono udział procentowy kosztów eksploatacji w cyklu życia obiektu.

Można zauważyć, że nakłady na budowę obiektu stanowią tylko niewielką część całkowitych kosztów związanych z cyklem życia danego obiektu. Najwięcej, bo aż 70% stanowią koszty eksploatacji.

W artykule przedstawiono możliwość optymalizacji zużycia energii grzewczej w budynku poprzez prawidłową regulację systemów grzewczych. Za przykład posłuży koncepcja optymalniej regulacji ogrzewania w małym hotelu, przy wykorzystaniu IBMS (Intelligent Building Management System). Budynki tego typu przyjęło się nazywać „budynkami inteligentnymi”. IBMS to zintegrowany system, który pozwala na monitorowanie oraz zoptymalizowane zarządzanie wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku. Jednym z modułów tego systemu jest Zintegrowany System Zarządzania Ogrzewaniem.

Można wyróżnić trzy podstawowe oczekiwania od „inteligentnego” budynku w kwestii ogrzewania:

- komfort – stworzenie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach budynku;

- automatyzacja – zautomatyzowanie zarządzania regulacją ogrzewania, co niesie za sobą optymalizację kosztów utrzymania całego budynku (wydatków na ogrzewanie);

- architektura systemu oraz otwarte protokoły komunikacji: dążenie do zmniejszenia ilości okablowania obiektu, co pozwala na zmniejszenie nakładów inwestycyjnych, przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości rozbudowy systemu. Stosowanie otwartych protokołów komunikacji pomiędzy urządzeniami zapewnia kompatybilność z urządzeniami innych producentów.

 

Jak sprostać tym oczekiwaniom „inteligentnego” budynku?

Przykładem odpowiedniego rozwiązania jest wdrożony system zarządzania budynkiem CuteBMS w małym hotelu w Jastrzębiej Górze. Automatyzacja kontroli temperatury pozwala na zapewnienie komfortu w każdym pokoju:

- w systemie CuteBMS temperatura kontrolowana jest w oparciu o „scenariusze temperatury”;

- gość w pokoju hotelowym ma możliwość samodzielnej korekty temperatury w pomieszczeniu w zakresie ±2°C w aktualnie aktywnym scenariuszu temperatury;

- w hotelu zostały ustawione dwa podstawowe „scenariusze temperatury” w cyklu dobowym: nocny w godzinach od 22:00 do 8:00 oraz dzienny, od godziny 8:00 do 22:00;

- dodatkowo, gdy gość wychodzi z pokoju, system automatycznie przechodzi w „tryb oszczędzania”, obniżając temperaturę do 18°C;

- w przypadku, gdy zostanie otwarte okno, system wyłącza ogrzewanie w pokoju; a gdy okno zostanie zamknięte, system powraca do trybu grzania.

Manager hotelu może samodzielnie zmieniać parametry określonych „scenariuszy temperatury” przypisanych do danego pomieszczenia, piętra lub całego hotelu, zmieniając nastawy temperatury w zadanym okresie. Również uprawnieni użytkownicy w recepcji mają możliwość przełączania danego piętra w „tryb czuwania”, w którym temperatura w pokojach na nieobsługiwanym w danym czasie piętrze zostaje automatycznie ustawiona na 10°C. Jest to bardzo przydatna opcja nie tylko z punktu widzenia oszczędności energii, lecz również komfortowa dla obsługi hotelu.

Architektura systemu oraz otwarte protokoły komunikacji

Istotą IBMS jest jego architektura wraz z możliwością łączenia różnych urządzeń, z różnymi protokołami komunikacji w obrębie jednego zintegrowanego systemu zarządzania. Zaletą systemu CuteBMS jest stosowanie otwartych, standardowych rozwiązań w zakresie wymiany danych. Daje to dużą swobodę integracji urządzeń pochodzących od różnych dostawców w ramach jednego zintegrowanego systemu zarządzającego.

W prezentowanym projekcie system CuteBMS steruje instalacją elektryczną (światło, rolety, itp.) oraz ogrzewaniem w pomieszczeniach. Jednym z głównych postulatów inwestora było zmniejszenie nakładów inwestycyjnych. Zostało to osiągnięte poprzez zmniejszenie ilości okablowania obiektu dzięki zastosowanemu bezprzewodowemu systemowi sterowania. Pozwoli to inwestorowi na stopniowe i bezinwazyjne przyłączanie kolejnych elementów do systemu w tym hotelu.

 

Plany rozbudowy

 

W hotelu Malvis planowana jest rozbudowa o współdziałanie systemu grzewczego z klimatyzacją. Ponieważ system klimatyzacji komunikuje się w standardzie otwartego przewodowego protokołu BACnet, możliwe jest połączenie ze sobą dwóch protokołów – przewodowego oraz bezprzewodowego. Dzięki temu zostaną połączone różne urządzenia w ramach jednego zintegrowanego systemu IBMS.

Na rysunku 2 przedstawiono graficzną prezentację opisanej w tym artykule koncepcji architektury systemu dla hotelu Malvis w Jastrzębiej Górze.

 

Widoczne są następujące „grupy” podziału: parter, I piętro, II piętro, III piętro oraz część prywatna – apartament inwestora. Dla obsługi recepcji widok „grupy apartament” nie jest dostępny (z oczywistych względów), natomiast inwestor ma dostęp do wszystkich „grup”.

Ponieważ system został zaprojektowany w ten sposób, aby można było zarządzać niezależnie każdą z „grup” podziału, w przyszłości planowana jest rozbudowa systemu IBMS o obsługę znajdującego się nieopodal drugiego hotelu.

 

Janusz Leśniewicz

http://www.bmcode.com

Artykuł w wersji papierowej, dostępny w miesięczniku Elektroinstalator : www.elektroinstalator.com.pl

Hotel Malvis - prezentacja

Hotel Malvis - prezentacja wdrożenia systemu BMS CuteBMS

Hotel Malvis - prezentacja wdrożenia systemu BMS CuteBMS

Hotel Malvis - prezentacja wdrożenia systemu BMS CuteBMS

Prezentacja możliwości nowych odbiorników ściemniających

Prezentacja w serwisie youtube prezentująca najnowsze rozwiązanie Eaton w systemie inteligentnego domu xComfort.
 

Prezentacja w serwisie youtube prezentująca najnowsze rozwiązanie Eaton w systemie inteligentnego domu xComfort.
Odbiorniki serii CDAU pozwalają na komfortową regulację natężenia oświetlenia w oprawach różnego rodzaju: LED, CFL, tradycyjne. Współpracują również z tradycyjnym osprzętem, dzięki czemu są cennym dodatkiem w inteligentnym budynku.

Prezentacja w serwisie youtube prezentująca najnowsze rozwiązanie Eaton w systemie inteligentnego domu xComfort.
Odbiorniki serii CDAU pozwalają na komfortową regulację natężenia oświetlenia w oprawach różnego rodzaju: LED, CFL, tradycyjne. Współpracują również z tradycyjnym osprzętem, dzięki czemu są cennym dodatkiem w inteligentnym budynku.

Znajdź swojego dostawcę usług xComfort

Posiadamy silną sieć dostawców gamy naszych produktów i usług w całej Polsce
Kliknij na przycisk poniżej, aby znaleźć autoryzowaną firmę w Twojej okolicy.

Dowiedz się więcej